ขายทุกส่วนของพืชกัญชา มีใบอนุญาตจำหน่ายและแปรรูปดอกกัญชา จาก สสจ. จังหวัดขอนแก่น มีฟาร์มเป็นของตนเอง จดแจ้งถูกต้อง ทั้งแจ้ง สสจ. เพื่อขอใบอนุญาตและบนแอพพลิเคชัั่นปลูกกัญของทางภาครัฐ ทางร้านเป็นปลายน้ำของทุกภาคส่วนธุรกิจ แต่ขอให้มีใบอนุญาตที่ถูกต้อง และเราเน้นขายสินค้า High Grade เป็นหลัก ไม่มีห้องสัทนาการ ร้าน 420care ทำงานภายใต้แนวคิด “สะอาด ถูกต้อง ใส่ใจผู้บริโค และคำนึงถึงสังคม” และสโลแกนร้านเรา ” Good Starins, Good Products, We care all Customers”

Products
Flowers
Smoking Accessories
CBD Products
Seeds
Payment
Cash
Prompt Pay/Thai QR Code
Shopping Options
In-Store
Grab/LineMan Delivery
Post
Opening Hours
Monday
Closed
Tuesday
11:00 am - 8:00 pm
Wednesday
11:00 am - 8:00 pm
Thursday
11:00 am - 8:00 pm
Friday
11:00 am - 8:00 pm
Saturday
11:00 am - 8:00 pm
Sunday
11:00 am - 8:00 pm
Location
Photos
Review us
Similar Locations